Jak zostać podopiecznym Fundacji Werwa Team

 

 

1. Statut Fundacji zawiera obszerne informacje o sferze działań Fundacji.

 2. Jakie są warunki przyznania pomocy przez Fundację?

Fundacja udziela pomocy jedynie osobom, które są Podopiecznymi Fundacji Werwa Team

Aby uzyskać status Podopiecznego Fundacji należy przesłać oryginały następujących dokumentów:

 1. Wniosek z prośbą o założenie subkonta zawierające opis choroby Kandydata na Podopiecznego, zawierające podpis samego kandydata, bądź jego prawnego opiekuna.

 2. Oryginalne zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę Kandydata w języku polskim, wystawione przez lekarza specjalistę.

Jeśli kandydat posiada orzeczenie o niepełnosprawności, wówczas należy przesłać kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 3. Oświadczenie o sytuacji materialnej z uzasadnieniem, dlaczego Kandydat stara się o otwarcie subkonta w Fundacji.

 4. Zdjęcie Kandydata podpisane na odwrocie, bądź w wersji elektronicznej.

 W przypadku, gdy Kandydat jest pełnoletni, a konto zakładają Rodzice, wymagany jest dokument potwierdzający ich prawo do reprezentowania dziecka.

 

Dokumenty należy wysłać na adres Fundacji:

 

Fundacja Werwa Team

Steklin 21, 87-640 Czernikowo
mail: fundacjawerwateam@gmail.com   

 

Po dopełnieniu tych formalności zostaną do Państwa dostarczone: Umowa i Regulamin.

Po zapoznaniu się z nimi należy je wypełnić i odesłać pojedyncze egzemplarze na adres Fundacji.

 

Fundacja ma prawo prosić o uzupełnienie dokumentów, gdyż każdy przypadek jest inny, a co za tym idzie − również ostateczna dokumentacja zależna jest od sytuacji konkretnej osoby.

Informujemy również, że Fundacja refinansuje wydatki do wysokości zgromadzonych środków na subkoncie Podopiecznego, a wszystkie rozliczenia następują jedynie na podstawie rachunków lub faktur VAT.

Wszelkie materiały i dokumenty przysyłane do Fundacji w związku z prośbą o wsparcie nie będą do Państwa odsyłane, dlatego prosimy o przemyślaną wysyłkę.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy trudności z przygotowaniem materiałów, służymy pomocą, prosimy o kontakt z Fundacją.