"KAŻDY GEST, NAWET NAJDROBNIEJSZY ZMIENIA ŚWIAT...CZYJŚ ŚWIAT...”

Fundacja na Rzecz Dzieci, Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych oraz Pomocy Potrzebującym “Werwa” została ufundowana przez Wiolettę Borowicz i Ewę Madej. Droga fundatorek do utworzenia Fundacji rozpoczęła się od wolontariatu w grupie nieformalnej Barwy Pomocy. Pracowałyśmy organizując akcje charytatywne w formie koncertów, festynów, zbiórek publicznych, zbiórek darów rzeczowych dla potrzebujących, chorych i niepełnosprawnych. Misja Fundacji, cele i założenia powstawały w naszych głowach już wtedy, gdy pracowałyśmy jako wolontariuszki. W październiku 2017 r. zdecydowałyśmy, że nasze wspólna idea ma sens i warto się nią zająć. Plany i marzenia przerodziły się 4 stycznia 2018r. w Fundację i mogłyśmy zacząć już formalnie wprowadzać w życie to, co wcześniej było tylko na papierze.

Misją Naszej Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, organizowanie pomocy dla potrzebujących, a także prowadzenie terapii polisensorycznej oraz promowanie idei wolontariatu.

Werwa zdjciejpg