"KAŻDY GEST, NAWET NAJDROBNIEJSZY ZMIENIA ŚWIAT...CZYJŚ ŚWIAT...”

Fundacja Werwa Team powstała z inicjatywy Wioletty Borowicz ( Prezes Zarządu Fundacji) i Ewy Madej (wiceprezes Zarządu Fundacji),

które razem z Joanną Piskorską ( Sekretarz Zarządu ) tworzyły pierwszy zarząd fundacji.

Od samego początku istnienia Fundację aktywnie wspierał Mirosław Nawrotek, któremu po kilku miesiącach powierzono pełnienie funkcji Rady Fundacji.

Do zespołu Fundacji dołączyła także Monika Kamińska, która zastąpiła Joannę Piskorską w pełnieniu funkcji Sekretarza Zarządu.

Swoje pierwsze kroki w działalności charytatywnej członkowie Fundacji stawiali w nieformalnej grupie wolontariuszy Barwy Pomocy.

Organizowali akcje charytatywne w formie koncertów, festynów, zbiórek publicznych, zbiórek darów rzeczowych dla potrzebujących, chorych i niepełnosprawnych.

Za swoją działalność Barwy Pomocy zdobyły pierwsze miejsce w konkursie Powiatu Toruńskiego "Najciekawsza inicjatywa społeczna 2017r."

Intensywnie prowadzone akcje charytatywne sprawiły, że w październiku 2017 r. fundatorki zdecydowały się na śmiały krok i postanowiły założyć fundację.

Misją Naszej Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, organizowanie pomocy dla potrzebujących, a także prowadzenie terapii polisensorycznej z udziałem robota terapeutycznego Foka Paro, promowanie idei wolontariatu oraz organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.DSCF9018JPG