WIOLETTA BOROWICZ - PREZES ZARZĄDU FUNDACJI

EWA MADEJ - WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI

MONIKA KAMIŃSKA - SEKRETARZ ZARZĄDU FUNDACJI

MIROSŁAW NAWROTEK - RADA FUNDACJI